Política de devolucions

No té dret de desistiment

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei de Consumidors i Usuaris, el subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

Devolucions productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s'ajusta al que estipula el contracte, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres en el termini màxim de 24 hores per e-mail facilitant les dades del producte així com fotografies del dany que pateix, a l'adreça info@hotfiredoor.com on li indicarem la forma de procedir.

En cas de devolució del producte el podrà lliurar a un missatger que enviarem al seu domicili o esperar un nou enviament amb el recanvi necessari..

Procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per e-mail dins d'un termini raonable si escau el reemborsament o la substitució del mateix (si escau). El reemborsament o la substitució de l'article s'efectuarà el més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 14 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix el reemborsament o la substitució de l'article no conforme.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li el article i els costos en què vostè hagi incorregut per tornar-nos a nosaltres.


Producte afegit amb èxit a la comparació de productes!