Dades de l’entitat gestora del lloc web:

HOTFIREDOOR

C/ SANTA ANTA, 125

08290- CERDANYOLA DEL VALLÈS DEL VALLES

(BARCELONA)

Adreça de correu electrònic: info@hotfiredoor.com

 

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) , la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002 , de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, en compliment del que disposa l'art . 5 i 6 de la LOPD , informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit en la " Agència Espanyola de Protecció de Dades " . El responsable d'aquest fitxer HOTFIREDOOR  i domicili social a C/ SANTA ANTA, 125, 08290-CERDANYOLA DEL VALLES ( BARCELONA)

RECOLLIDA DE DADES USUARIS (FINALITAT I CONSENTIMENT ) :

Aquest lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a la formalització de les dades personals , puguin accedir a aquesta Política de Privacitat ia qualsevol altra informació rellevant en matèria de protecció de dades de caràcter personal .

En fer " clic " al botó " Enviar" ( o equivalent ) incorporat en els nostres formularis , vostè declara que la informació i les dades que hi ha facilitat són exactes i veraces . Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors , l'Usuari haurà de comunicar, al més aviat possible , les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint , així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun . L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables , exactes , completes i actualitzades , sent responsable de qualsevol dany o perjudici , directe o indirecte , que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació .

En funció del formulari i / o correu electrònic al qual vostè accedeixi o remeti a través d'aquesta pàgina web , la informació que ens faciliti s'utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació :

1 . Gestionar la seva consulta , suggeriment o sol · licitud .

2 . Controlar el nombre de sol · licituds rebudes i la seva tipologia , i per a fer estadístiques d'ús .

3 . Gestionar peticions d'accés als serveis subministrats a través de l'extranet dirigits a empreses , autònoms , col · laboradors i proveïdors .

4 . Conèixer i / o participar en futures convocatòries de llocs de treball de HOTFIREDOOR

5 . Remetre informació periòdica sobre serveis als que vostè està inscrit .

6. Remetre-li comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic , que possibiliti realitzar comunicació comercials . Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts per HOTFIREDOOR, així com per part dels col · laboradors o " partners " amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients . En aquest cas , els tercers mai tindran accés a les dades personals . En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part de HOTFIREDOOR, i seran de productes i serveis relacionats amb el sector.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització anticipada per facilitar les seves dades a HOTFIREDOOR En aquest sentit , és la seva responsabilitat informar d'aquesta circumstància a tercers les dades ens cedirà .

En compliment de la LSSI - CE 34/2002, de 11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , l'informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per a l'enviament d'aquestes comunicacions comercials enviant un correu electrònic a : info@hotfiredoor.com

XARXES SOCIALS

En fer-se l'Usuari seguidor dels perfils de HOTFIREDOOR, en les xarxes socials d'aquest Lloc Web, Vosté consenteix el tractament de les seves dades personals dins de l'entorn d'aquestes xarxes socials en compliment de les condicions i polítiques de les mateixes .

MESURES DE SEGURETAT

De la mateixa manera , HOTFIREDOOR, li comunica que ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti , així com per evitar la seva pèrdua , alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats . No obstant això,  l'usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables .

EXERCICI DE DRETS

Si vostè desitja exercir els seus drets d'accés , rectificació , cancel · lació o oposició ho pot fer mitjançant comunicació dirigida a:

HOTFIREDOOR

C/ SANTA ANTA, 125

08290- CERDANYOLA DEL VALLÈS DEL VALLES

(BARCELONA)

Perquè puguem atendre correctament l'exercici dels seus drets , la seva sol · licitud haurà d'anar acompanyada de: fotocòpia del DNI , petició en què es concreta la sol · licitud , adreça a efectes de notificacions , data i signatura del sol · licitant i els documents acreditatius de la petició , si fos el cas .


Producte afegit amb èxit a la comparació de productes!