Política d'enviaments

Lliurament

Li enviarem la comanda consistent en els producte / s relacionats en cada Confirmació d'Enviament en el termini assenyalat en la pàgina web, en el termini màxim indicat a la web a comptar de la data de la Confirmació de Comanda. S'exceptuen del que s'ha esmentat aquells productes que no estiguin en Stock o es reservin mitjançant el mètode esmentat a l'apartat anterior, en aquest cas, s'ha d'atendre a les condicions particulars que regeixin la comanda.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.

Imposibilidad de entrega

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat "lliurat" en el moment en què vostè o un tercer indicat per vostè adquireixi la possessió material dels productes, el que es d'acreditar mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

Impossibilitat de lliurament

Si ens resulta impossible efectuar el lliurament de la seva comanda, l'empresa de transport ho deixarà a la seva oficina i se li notificarà el lloc on el pot recollir.

Transmissió del risc i la propietat

Les comandes se serviran correctament embalats per al seu transport.

Els riscos dels productes seran al seu càrrec del comprador a partir del moment del seu lliurament. Les comandes s'enviaran mitjançant missatgeria.


Producte afegit amb èxit a la comparació de productes!